Vítejte v Intelligent Technologies

Česká konzultační a vývojářská společnost Intelligent Technologies pomáhá svým klientům dělat lepší rozhodnutí. Společnost implementuje a dodává řešení v oblasti business intelligence a data warehousingu.

Firemní webové stránky

Realizované projekty

Realizovali jsme řadu projektů u různých zákazníků, od malých a středních společností až po velké mezinárodní koncerny. Umíme projekty dotáhnout do úspěšného konce (naplnění očekávání klienta) a překonávat různé implementační překážky. Společnost Intelligent Technologies je Microsoft Silver Certified Partner v kompetenci Business Intelligence. Specialisté, kteří se věnují projektům našich zákazníků jsou profesionálové s dosaženou úrovní expertizy MCP, MCTS, MCDBA a MCSD. Naše špičkové know-how ocenili také naši zahraničtí klienti s nimiž již řadu let spolupracujeme.

Specializace

Specializujeme se na projekty v oblasti datových skladů (DWH), Business Intelligence, reportingu a manažerských informačních systémů. Máme zkušenosti s tím, co je třeba vyvinout a dodat pro úspěšné dokončení úkolu k plné spokojenosti zadavatele. Řešení implementujeme na Microsoft platformě, jejíž silné stránky známe opravdu dokonale. Dbáme na pravidelné školení zaměstnanců a jsme vždy o krok před konkurencí. Jsme Microsoft Silver Certified Partner s kompetencí Business Intelligence. To nám dává přístup k novým technologiím, možnost podílet se na vývoji produktů a také zdroj nejnovějších technických informací.

Transparentnost

Svým klientům neustále předáváme maximum informací. Vysvětlujeme metodologii použitou pro daný projekt, předáváme kvalitní dokumentaci, zaškolujeme technické pracovníky klientů tak, aby byli kdykoliv schopni sami převzít a řídit projekt. Neexistují omezující smluvní ustanovení, tajná nastavení či neochota vysvětlit nebo přizpůsobit zvolené řešení. Naši klienti jsou opravdovými vlastníky realizovaných projektů.

Osobní přístup

Ke všem našim klientům máme více než profesionální přístup. Jejich úspěch je i náš úspěch, proto jsme pro ně vždy k dispozici, případný naléhavý úkol řešíme bezodkladně a do jeho vyřešení. Jsme rádi, že se na nás naši klienti mohou spolehnout. Naše práce nás baví.


Jak pracujeme

Produkty a služby vytváří Intelligent Technologies vždy v úzké spolupráci s klientem na míru jeho potřebám a obchodní strategii. Konsolidací všech dostupných informačních zdrojů v rámci společnosti umožníme managementu a zaměstnancům získat jasný přehled o výkonnosti jejich organizace a jednotlivých oddělení. Vytvořením přesných a snadno dostupných analytických nástrojů přeměníme data na důležité informace. Díky nejmodernějším technologiím v oboru Business Intelligence pomůžeme identifikovat silné vlastnosti a dále je pak rozvíjet pro dosažení jestě lepších ekonomických výsledků. Naší velkou výhodou je specializace. V poskytování služeb a produktů z oblasti Business Intelligence chceme být nejlepší. Proto se výhradně zaměřujeme právě na tento obor. Konzultanti a architekti Intelligent Technologies jsou schopni odlišit „módní trendy“ v technologiích od skutečně kvalitních a prověřených systémů a technik. Tyto silné zkušenosti získali během práce s předními českými i evropskými společnostmi.

Kodex

Intelligent Technologies si klade za úkol vždy dodat plně funkční řešení, které naplní bezezbytku všechna očekávání klienta.

Každý jednotlivý projekt, ať už se jedná o vytvoření datového skladu, vývoj analytických nástrojů nebo komplexní reportingový systém pro korporátní klientelu, přináší našim partnerům přidanou hodnotu.

Manažerské informační systémy vytváříme na míru pro klienta a jeho budoucí růst a profit.

V průběhu každého projektu neustále předáváme maximum informací. Vysvětlujeme metodologii použitou pro daný projekt, předáváme kvalitní dokumentaci, školíme technické pracovníky klientů tak, aby byli kdykoliv schopni sami převzít a řídit projekt.

Neexistují omezující smluvní ustanovení, tajná nastavení či neochota vysvětlit nebo přizpůsobit zvolené řešení.

Naši klienti jsou opravdovými vlastníky realizovaných projektů.