Interaktivní ukázky

Marketing a prodeje

Tento dashboard zobrazuje přehled o zákaznících a prodávaných produktech. Jde vidět rozdělení našich zákazníků v různých částech světa, podíl různých typů zákazníků na prodeji produktu a účinnost marketingových akcí na jednotlivé produkty.

Tržby produktů

Dashboard pro zobrazení tržeb za jednotlivé produkty v různých regionech a časových úsecích. Je možné také vidět dopady slevových akcí na prodeje produktů.

Informace pro HR

Dashboard, který zobrazuje informace pro HR oddělení. Porovnání jednotlivých oddělení ve firmě a jejich zaměstnanců.


Predikce budoucích prodejů

Dashboard, který nabízí možnost zobrazit budoucí prodeje. Zobrazuje informace o prodejích jednotlivých kategorií produktů a prodeje ve dnech v týdnu.

Dodávky produktů

Zobrazení počtu dodávek jedntotlivcýh produktů v týdnech a městech, do kterých byly poslány.

Analýza marže a nákladů

Dashboard zobrazuje informace o tržbách, maržích a nákladech v různých obdobích.