Konzultace

Naší snahou není vám vnutit maximum produktů s rozporuplným přínosem. Naším cílem je podpořit váš business implementací vhodných postupů a technologií s jasným přínosem. Nestačí pouze perfektní znalost technologií, je potřeba i znalost oboru, zkušenost, rozhled a obchodní přístup. Ten vždy uplatňujeme.

Vstupní analýza

Provedeme analýzu vaší aktuální situace s ohledem na reporting a zdroje dat. Dostanete jasnou informaci o tom, jaký typ projektu je pro vaše prostředí vhodný, s jakým časem pro implementaci počítat, jaké náklady (implementace a případná údržba a rozšiřování) a také s jakými typy problémů se můžete potkat. Budete mít veškeré poklady, potřebné pro informované rozhodnutí ohledně investice do datové analýzy.


Prototypování BI projektů

Power Pivot je možno použít pro rychlé vytvoření pilotního projektu (jako pilotní část nového projektu, nebo jako rozšíření stávajícího Business Intelligence řešení. Dostanete rychle funkční model, na kterém si budete moci ověřit původní předpoklady (o přínosu nového modelu) a rozhodnout se o dalším postupu. Případně můžete nadále používat model, pokud splňuje všechny požadavky.


Obecné konzultace a vývoj

Pokud nemáte kapacity na vytvoření nebo rozšíření vašich reportů a datových modelů tak převezmeme implementaci a dle vašeho zadání a požadavků vytvoříme celý projekt. Můžeme převzít rozpracovaný projekt a rozšiřovat ho, případně udržovat. Máme bohaté zkušenosti s implementací projektů malých, středních i velkých. Získáte tím zkušenosti našich konzultantů z řady projektů z různých oblastí.


Otázky týkající se dat

Jsme odborníci na problematiku datových skladů a analýzy dat. Poradíme vám, jak nejlépe ukládat data tak, aby byla po ruce, nezabírala moc místa a nenabízela zbytečně příležitost pro duplikace a další datové chyby. Poradíme, jak Power Pivot komunikuje s datovými zdroji a jak se k nim připojit, případně jak vytvořit zdroj vlastní.


Analýza stávajícího projektu

Pokud už nějaký projekt typu BI realizujete, nabízíme jeho rozbor a potvrzení, že vybraný návrh a jeho realizace jsou správné.


Školení ve vašem prostředí

Školení ve vašem prostředí a na vašich datech vám pomůže rychle pochopit možnosti, které Power Pivot nabízí. Školení vám bude děláno námi podle předem domluveného zadání. Školení lze objednat po blocích 4 hodin.


Vzdálené školení

Školení může probíhat formou telekonference. Toto je rychlá forma řešení konkrétního problému, v průběhu nebo před začátkem projektu. Řešíme problémy na vašich datech a ne na předpřipravených datových sadách.


Vzdálené konzultace

Na dálku může probíhat i řešení konkrétního technického problému. Vhodné pro řešení náhle vzniklé potřeby nebo aktuálního problému.

Náš tým

Radim Hampel

Luboš Bednář

Petr Kusý

Petr Skokan

Jan Syrovátka

Jan Kříž

Adam Řešetka

Petr Ščudla