Aplikace pro iDoklad

Analyzujte své podnikání

Vystavené faktury mohou samy o sobě říct hodně o vašem podnikání. Mohou říct, že se vám v daří lépe nebo hůře než v minulých letech, umí říct, kolik nových zákazníků jste získali a kolik jich ztratili, řeknou vám, jak jsou na tom odběratelé s platební morálkou, které produkty vám nejvíc vydělají nebo na zákazníky z jakého regionu se zaměřujete. iDoklad nabízí řadu přehledů přímo v aplikaci, nyní však můžete vytvářet libovolné analýzy nad všemi daty uloženými v aplikaci a dokonce je kombinovat s daty uloženými mimo (například s produktovými listy nebo prodejními plány uloženými v Excelu)!

Pro iDoklad jsme vytvořili řešení typu business intelligence, což je sada nástrojů, které zpracovávají data z informačních systémů a dávají přehledy o chodu firmy a podklady pro kvalifikované rozhodování. Získáte stručné souhrnné přehledy a možnost objevit souvislosti, které jste zatím sami neznali (třeba, že věrní zákazníci mají průměrnou platbu o 20% vyšší než noví zákazníci).

Aplikace iSmart pro iDoklad

Aplikace je zdarma ke stažení a nabízí přehledné informace o zákaznících, fakturách, prodaných produktech a dalších. Aplikace běží v prostředí v Microsoft Excel 2013 a vyšších.

Stáhnout aplikaci

iSmart verze 1.1

Co vám naše novinka přinese?

 • Detailní přehledy o vývoji fakturace, trendech a srovnáních
 • Možnost dělat vlastní výpočty, jako počet nových a vracejících se zákazníků
 • Kombinovat data fakturací s daty ležícími mimo iDoklad (účetnictví, sklady, produkty,…)
 • Schopnost si vytvořit prodejní plán po měsících nebo konkrétních zákaznících
 • Libovolně si procházet data a hledat nové informace, trendy a závislosti

Ukázka reportů

Co je potřeba k zprovonění?

Pro správné fungování této aplikace je nutné mít verzi Microsoft Excel 2013, která v sobě zahrnuje doplněk Power Pivot.
Jedná se o verze Office 2013 Professional Plus, Office 365 Pro Plus a o samostatnou verzi Excelu 2013.<
Aby byla Vaše data v pořádku dopravena do aplikace, je zapotřebí mít doinstalovaný volně dostupný a bezplatný doplněk od Microsoftu, Power Query.

Postup nastavení aplikace iSmart

 1. Stažení a nainstalování Power Query

  Doplněk Power Query je zdarma ke stažení na stránkách Microsoftu na adrese: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=39379.
  Poté stačí jen stažený soubor nainstalovat a pokračovat dále.

 2. Povolení doplňku v aplikaci Excel

  Po úspěšném stažení a nainstalování Power Query je nutné doplněk povolit přímo v aplikaci Excel.
  Klikněte v pravém horním rohu na položku SOUBOR, poté z nabídky vyberte položku Možnosti a přepněte se na záložku Doplňky.
  Otevře se Vám následující okno:

  Ze seznamu vyberte možnost Doplňky modelu COM a klikněte na tlačítku Přejít…
  V okně zaškrtněte možnost Power Query pro Microsoft Excel a potvrďte tlačítkem Ok

  Nyní je doplněk povolen a může být používán.

 3. Aktivování možnosti "Rychle zkombinovat"

  Jakmile máte doplněk Power Query nainstalovaný, povolte funkci Rychle zkombinovat v kartě doplňku, která se za Vás postará o veškerá přístupová zabezpečení do databáze iDokladu. Všechna data jsou zabezpečena na straně iDokladu.
  Nastavení funkce rychlého zkombinování naleznete v záložce Nastavení sešitu
  Jakmile kliknete na tlačítko, objeví se okno ve kterém je nutné zaškrnout volbu Ignorovat úrovně soukromí a potenciálně tak vylepšit výkon

 4. Potvrzení anonymního přístupu k iDokladu

  Při prvním přihlášení budete Excelem požádání o nastavení přístupu k iDokladu, nechte označenou volbu Anonymní přístup potvrďte tlačítkem Uložit.

  Jakmile bude přihlášení úspěšné, objeví se dialogové okno, které potvrdí správnost Vámi zadaného jména a hesla a aplikace stáhne Vaše data z iDokladu.
  Aktualizaci nejnovějších dat můžete vyvolat, pokud jste správně přihlášeni, kdykoliv.

Doporučení

Doporučujeme si po úspěšném přihlášení soubor uložit, abyste nemuseli po každém spuštění zadávat přihlašovací jméno a heslo.
V případě dotazů nebo dalších informací nás můžete kontaktovat na adrese powerpivot@intecs.cz